albiyobir
ÜYELİK

Üyelik İçin Gerekli Evraklar

Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

Kapasite Raporu fotokopisi

İmza sirküleri fotokopisi

Firmayı dernekte temsil edecek kişinin nüfus kağıdı fotokopisi

Banka makbuzu (1000 YTL giriş, 1200 YTL yıllık aidat).

Üyelik Şartları ve İşlemler

Fiil ehliyetine sahip, alternatif enerji ve biyoyakıtlar konusunda faaliyet gösteren her gerçek kişi ile tüzel kişiler derneğe, dernek kurucu üyelerinden en az birinin referansıyla üye olabilirler. Tüzel kişiliğin üye olması durumunda yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Üye olmak için derneğe yazılı müracaatta bulunulur.

Üyelik için başvuranların fiil ehliyetine sahip olması ve derneğe girmeleri Kanunlarca yasaklanmış kişilerden olmaması gerekir. Dernek yönetim kuruluna yapılan yazılı müracaat, dernek yönetim kurulu tarafından 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır, sonucu müracaat sahibine yazılı şekilde duyurulur.

Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmesi için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gerekir.

Derneğin amaç ve hizmet konularına büyük çaba ve yararlılığı bulunanlar ile yaşamında çevresine ve topluma büyük hizmetler ve eserler sunmuş; değerli çalışmalarda bulunmuş olanlara, Yönetim Kurulu Kararı ile “Onursal (Fahri) Üyelik” verilebilir. Onursal Üyelik için ikamet şartı aranmaz. Onursal üyelerin, Genel Kurul toplantılarına katılma ve söz alma hakları vardır. Ancak toplantı yeter sayısının hesaplanmasında göz önünde tutulmazlar. Onursal üyeler dernek organlarına seçilemediği gibi, seçme oy kullanma hakları da yoktur. Onursal üyeler aidat ödemezler. Kurucu üyeler yönetimden ayrıldıkları an onur kurluna dahil edilirler.

   
Site Haritası Site Kullanım Koşulları by EmoDesign