albiyobir

Adoben Reader Edinin

Mevzuat ve Standartlar

--- Yapım Aşamasında ---

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu

Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik

Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği

TSEN 14214 - Otobiyodizel

TSEN 14213 - Yakıtbiyodizel

Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği

Otobiyodizel’in üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği

Biyodizel İşleme Lisansı

30.03.2006 tarihinde 5479 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No 13

Gümrük Vergisi

Türk Petrol Kanunu

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Kullanımına İlişkin Yönetmelik

Petrol Piyasasında değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Bitkisel Atık yağların Kontrolü Yönetmeliği

 
   
Site Haritası Site Kullanım Koşulları by EmoDesign