albiyobir
A L B İ Y O B İ R

Çalışma İlkeleri

Albiyobir Dünya’da biyoyakıtlar konusunda tüm gelişmeleri takip eder, başarılı olmuş ülkelerin başarılı olma sebeplerini irdeler, tespitlerini ülkemizin şartlarına ve potansiyellerine uyumlu hale getirebilmek amacıyla bilimsel yaklaşım ve metotlarla kamuoyumuzun paylaşımına açar.

Ülkemizin menfaatlerini üyelerinin menfaatlerinin her zaman üzerinde tutar.Enerjide dışa bağımlı yapıda sadece tüketerek tükenme yerine yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üreterek büyüme prensibine dayanır. Biyoyakıtların ülkemizin geleceği olduğuna inanır.Biyoyakıtların ülkemizde gelişiminin yerli kaynaklarla beslenmesi, standart üretimin sağlanması ve kendini ifade eden mevzuat içinde yorumlanması halinde mümkün olabileceğini kabul eder ve çalışmalarını bu çerçevede kararlılıkla yürütür.

Albiyobir’in çalışmalarının gerekçesi, aradan 73 yıl geçmesine rağmen 1934 yılında Atatürk Orman Çiftliğinde yapılan “Bitkisel Yağların Tarım Traktörlerinde Kullanımı” çalışmasının gerekçeleriyle aynıdır:

   
Site Haritası Site Kullanım Koşulları by EmoDesign