albiyobir
A L B İ Y O B İ R

Hedef

Biyoyakıtlar ve Biyodizel son iki yıldır Türkiye’de en çok tartışılan, adına toplantılar düzenlenen Sanayi, Tarım, Çevre, Ulaşım, Enerji boyutları olan ve herkesin hemfikir olduğu gibi ulusal ve stratejik bir konudur. Biyoyakıtlar, dünya gündemine oturan küresel ısınma nedeniyle, çevresel zorunluluğun tarıma yansımasının sonucu olarak tarımda yeni bir düşünce sistemi, bir tarımsal dönüşüm projesi olarak ele alınmaktadır.

Enerji cisimlerin, dolayısıyla ülkelerin hareket kabiliyeti olduğu içindirki biyoyakıtlar çevre ve tarım açısından olduğu kadar aynı zamanda enerji arzı konusunda ülkemiz adına büyük önem taşımaktadır. Albiyobir, dünyadaki gelişme ve beklentilere paralel olarak, biyoyakıtların enerjide dışa bağımlı, tarımda problemleri olan ülkemizde her geçen yıl üretim ve kullanımının arttırılmasının ulusal bir strateji ve gereklilik olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle Cumhuriyetimizin 100.yılında akaryakıt ihtiyacımızın % 23 oranında yerli kaynaklardan elde edilen biyoyakıtlardan karşılamayı ulusal bir hedef olarak belirlemiştir.

Bu ulusal hedefle AB’nin üye ülkelere koyduğu zorunluluğun anlamlı bir biçimde örtüşmesi sayesinde pompadan tarıma sürekli destekle kırsal kalkınma ve istihdam sağlanırken, çevre korunacak, bağımsızlığımız demek olan enerji arzına yerli ve yenilenebilir bir katkıda bulunulacaktır. Hedefimiz ; AB’nin 2020’de % 20, 2030’da % 30 olan biyoyakıt kullanım hedefini Cumhuriyetimizin 100. yılına tekabül eden 2023’de % 23 yerli kaynaklardan karşılanan Biyoyakıt üretimi ve kullanımını sağlamaktır.

2023’de % 23 Biyoyakıt:

   
Site Haritası Site Kullanım Koşulları by EmoDesign