albiyobir
A L B İ Y O B İ R

Amaç

Albiyobir’in tüzüğünde belirtilen amacı: Ülkemizin enerji de dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla , yerli ve alternatif enerji potansiyelini arttırmak bu hususla ilgili kişi, kamu ve tüzel kişilikleri bünyesinde bulundurmak,onların yasal hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak alternatif enerji ve biyodizel konusunda dünyadaki gelişmeleri izlemek, ülkemizdeki çalışmalara iştirak etmek, alternatif enerji ve biyodizel üretim ve tüketimini özendirmek, tanıtmak, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik ederek çevreyi korumak, ülkemizin tarımsal potansiyellerini alternatif ürünlerle geliştirmek , çevresel problem olan atıkları değerlendirmektir.

   
Site Haritası Site Kullanım Koşulları by EmoDesign