albiyobir

Adoben Reader Edinin

ETKİNLİKLER

Bitkisel Atık Yağların İnsan Sağlığı ve Çevreye Etkileri, Biyodizelin Önemi Sempozyumu [15.01.2008]
Bitkisel Atık Yağların İnsan Sağlığı ve Çevreye Etkileri, Biyodizelin Önemi Sempozyumu 10 Ocak 2008 tarihinde İstanbul WOW Otel’de gerçekleştirildi.

İstanbul Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından ALBİYOBİR işbirliği ile hazırlanan Ezici Biyodizelin ve Hürriyet’in sponsorluğunu yaptığı sempozyumda, uzman konuşmacılar tarafından, bitkisel yağların sofralarımızda sağlıklı tüketimi, ömrünü tamamlamış bitkisel yağların bertaraf yöntemleri, bu yöntemler arasında ülkemize ekonomik katkı potansiyeli ile öne çıkan biyodizel üretimi, bitkisel atık yağların toplanmasında karşılaşılan güçlükler ve çözüm stratejileri konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ve İstanbul Çevre ve Orman Müdürü Doç. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR’ın yaptıkları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat PAKDİL’in, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Prof.Dr. Lütfi AKÇA, Atık Yönetimi Daire Başkanı Dr. Mahir ERDEM, Şube Müdürü Kemal KURUSAKIZ, Uzman Ahmet Varır, İBB Çevre Koruma Daire Başkanı Doç.Dr. İbrahim DEMİR’in de yer aldığı sempozyuma Belediyeler, Çevre İl Müdürlükleri bitkisel yağ üretici ve tüketicileri ve okullar tarafından geniş katılım sağlandı.

“Yemeklik Yağların Üretimi, Kullanım Alanları ve Sağlık” konulu ilk oturumun başkanlığını İstanbul Tarım İl Müdürü Dr. Ahmet KAVAK yaptı. Oturumda “Türkiye’nin Bitkisel Yağ Potansiyeli, Kullanım Alanları, Üretim Teknolojileri, Üretimden Doğan Atıklar” konusunda Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Bşk. Vekili Ümit ERSOY, “Sağlıklı Beslenmede Tüketilen Yağ ve Çeşidinin Önemi” konusunda Prof.Dr. Muammer KAYAHAN, “Bitkisel Yağlarla İlgili Mevzuat ve Denetimler” konusunda Koruma Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Prof.Dr. Nevzat ARTIK, “Atık Bitkisel Yağların İnsan Sağlığına Etkileri” konusunda İTܒden Prof.Dr. Selma TÜRKAY sunumlarını yaptılar.

“Çevresel Problemden Çevresel Avantaja- Atık Bitkisel Yağlardan Biyodizel” konulu ikinci oturumu Çevre Yönetimi Genel Müdürü Prof.Dr. Lütfi AKÇA yönetti. Oturumda; “Bitkisel Yağlar ve Atıklarının Kullanım ve Değerlendirme Yöntemlerine Göre Gerekli Standartlar ve Analizler” konusunda Tübitak Butal’den Prof.Dr. Cevdet DEMİR, “Atık Bitkisel Yağların Çevreye Etkisi” konusunda GYTE’den Prof. Dr. Bülent KESKİNLER, “Atık Bitkisel Yağlarla İlgili Dünyadaki Uygulamalar” konusunda Kocaeli Üniversitesinden Doç.Dr. Mustafa ÇANAKÇI, “Atık Bitkisel Yağlardan Biyodizel Üretiminin Ülkemize Sağlayacağı Yararlar” konusunda Selçuk Üniversitesinden Prof.Dr. Hüseyin ÖĞÜT ve Doç.Dr. Hidayet OĞUZ sunumlarını yaptılar.

Öğle yemeğinden sonra yapılan üçüncü oturumun başkanlığını Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet DEMİR yaptı. “Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliği” konusunda Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Daire Başkanı Dr. Mahir ERDEM, “Kullanılmış Kızartmalık Yağlarla İlgili Belediyelerin Yükümlülükleri, Mevcut Durum ve Öneriler” konusunda İBB Çevre Koruma Daire Başkanı Doç.Dr. İbrahim DEMİR, “İstanbul’da Uygulamalar- Yönetmelik Uygulama ve Çevre Eğitimi” konusunda İstanbul Çevre ve Orman Müdürlüğünden Banu SARGIN ve Nevcivan ÇİÇEK sunumlarını yaptılar.Sempozyumun son oturumunda ilgili sivil toplum kuruluşları yer aldı.

İstanbul Çevre ve Orman Müdürü Doç. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR’ın oturum başkanlığını yaptığı “Bitkisel Atık Yağlarla İlgili Problemler ve Çözüm Önerileri” konulu oturumda “Atık Bitkisel Yağlarla İlgili Mevcut Durum,Bireysel,Kamusal ve Ulusal Sorumluluklar” konusunda Albiyobir Başkanı Tamer AFACAN sunumunu, “Atık Bitkisel Yağlarla İlgili Turizm İşletmelerine Düşen Görevler “ konusunda Türsab Başkanı Başaran ULUSOY, “Yemek Sanayicilerinin Sorumlulukları” konusunda Yesidef Başkanı Nejat AYDIN, Bitkisel Yağların Toplanması İle İlgili Karşılaşılan Sorunlar” konusunda Ezici Grup’tan Serkan KÜLCÜ konuşmalarını yaptılar.

 Sunum ve Konuşmalar
   
Site Haritası Site Kullanım Koşulları by EmoDesign