albiyobir
ETKİNLİKLER

Albiyobir ve Yesiad Atık Yağların Geri Kazandırılması Konusunda İşbirliğini Kamuoyuna Açıkladılar [22.06.07)


Albiyobir Başkanı Tamer AFACAN ve YESİAD Başkanı Arslan ATLI “Bu projenin bir tarafı çevre ve insan sağlığı açısından bilgilendirme, bilinçlendirme genel ve yerel yönetimler ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile işbirlikteliklerini temin ederek yağların zamanında gıdadan çekilmesini sağlamak ve azami miktarda toplanarak çevresel zararları önlemektir. Diğer tarafı ise yağların geri dönüşümü yani standart biyodizel üretimidir. Bu proje insan sağlığı ve çevrenin korunması paydasında birleşen yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, duyarlı kişi ve kuruluşları kapsamaktadır.” dediler.

Atık bitkisel yağların toplanmasını ve geri kazanılmasını ulusal bir sorumluluk projesi olarak gören, Albiyobir (Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği) ile YESİAD (Yemek Sanayicileri ve İşadamları Derneği) ortak projelerini bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdular.

Söz konusu protokol kapsamında insan sağlığını ve kaliteyi ön planda tutan, Yemek Sanayicileri ve İşadamları Derneği (YESİAD) üyesi firmalar zamanında gıda zincirinden çektikleri yağları, ALBİYOBİR’e verecek, bu atık yağlar Albiyobir’in EPDK tarafından lisanslı üyelerince biyodizele çevrilecektir. Bu konuda müşterek bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunulacak, bilimsel çalışmalara birlikte katkı sağlanacaktır.

İki sivil toplum kuruluşunun çevre ve insan sağlığı konularındaki hassasiyetinden kaynaklanan bu birliktelik, atık yağların yasal çerçeve içinde toplanarak yine yasal çerçeve içinde bertaraf edilmesi yolunda atılmış önemli bir adım olarak takdim edildi.Bu çalışma kapsamında öncelikle sağlıklı bir atık yağ veri tabanı oluşturulacak, aksaklıklar tesbit edilecek ve birlikte neler yapılabileceği, pilot çalışmalarla gözlemlenecektir. Ayrıca atık üreticisinden alınan yağların polar madde miktarının ölçülerek internet üzerinden Çevre ve Orman Bakanlığı’na iletileceği, bu bilgilere isteyen Belediyeler, Çevre İl Müdürlükleri ve Tarım İl Müdürlükleri’nin sisteme üye olmak koşuluyla ulaşabileceği ifade edildi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenen yağın gıdadan çekilme kriterlerine hangi atık yağ üreticisinin uyduğu bu yöntemle kolaylıkla belirlenebilmektedir. Toplanan atık yağın özelliklerinin yanısıra nereden ne kadar atık yağ alındığı, hangi geçici depolama ya da depolama tesisinde depolandığı, hangi geri kazanım tesisinde biyodizele dönüştürüldüğü, ne kadar standart biyodizel elde edildiği günlük olarak görülebilecektir.

Mevcut atık üreticilerini ve yerel yönetimleri bilgilendirmenin yanı sıra ilköğretim, lise ve üniversitelerde yapılacak bilinçlendirme çalışmalarını da birlikte yapacak olan ALBİYOBİR ve YESİAD, “Atık Yağ Avcıları (AYA) adını verdikleri projeyle, yetişen yeni neslin dikkatini bu yöne çekmek ve bilinçlendirme çalışmalarını daha akılda kalıcı hale getirmeyi hedeflemekte olduklarını ifade ettiler ve “Biliyoruz ki atık yağlar konusundaki en büyük problem bilgi ve bilinç eksikliği ve ticari kaygılarla oluşturulan bilgi kirliliğidir.

Sonuç olarak sağlığımız,çevremiz ve ülkemiz adına çevresel bir problemi,çevresel bir avantaja çevirebilmek ancak ülke olarak birlikte hareket etmekle mümkün olabilecektir. Albiyobir-Yesiad işbirliğinin bu birlikteliğin ilk adımını oluşturacağını ve bir çığ gibi büyüyeceğini umuyoruz.” dediler. İçkale Otelinde yapılan protokol törenine Albiyobir ve Yesiad yönetim kurulu üyeleri katıldılar.

 
   
Site Haritası Site Kullanım Koşulları by EmoDesign