albiyobir
ETKİNLİKLER

Mersin'de Atık Bitkisel Yağlar Toplantısı Yapıldı [19.07.2007]


"Atık yağlardan biyodizel üretimi ve biyodizel kullanımı daha az karbondioksit, daha asit yağmurları, daha az su kirliliği, daha az atık bertarafı ve enerjide daha az dışa bağımlılık demektir. ALBİYOBİR olarak ülke genelinde 39 ilde dağılım gösteren 67 biyodizel üreticisi dışında yeni gelişmeye başlayan biyogaz üreticilerin de bünyemize aldık. Bu açılım atık bitkisel yağların, gelişmiş ülkelerde biyodizel dışında biyogaz sanayinde kullanılması nedeniyle son derece önemlidir. Zira polar madde oranı yüksek biyodizel için ham madde niteliği kalmayan atık bitkisel yağlar, biyogaz için çok önemli bir maddedir."

ALBİYOBİR Genel Başkanı Tamer Afacan ''Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'' hakkında Mersin Ticaret ve Sanayi Odasında (MTSO) düzenlenen toplantıda, atık kızartmalık yağların çevre ve insan sağlığı açısından önemine değinerek, bunların çevresel sorun oluşturmaktan çıkartılarak avantaja dönüştürülebileceğini söyledi.

Bitkisel yağların yüksek sıcaklıkta kolaylıkla okside olduğunu, kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra ekotoksik özellikler gösterdiğini anlatan Afacan, ''Bu nedenle çevre zararlarına sebebiyet verirler. 1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletebilir'' dedi. Kullanılmış bitkisel katı atık yağların, evsel atık su kirliliğinin yüzde 25'ini oluşturduğunu ifade eden Afacan, şöyle konuştu: ''Kullanılmış kızartmalık yağların kirlenmesine neden olduğu yeraltı sularını temizlemek oldukça pahalı ve zordur. Zamanla sudaki işlemlerle oksijeni tüketen ve yüzeyi kaplayarak oksijen transferini önleyen bu yağlar, kanalizasyon vasıtası ile atık su toplama sistemlerine zarar vererek maddi zarar oluşturmaktadır.''

Afacan, sözkonusu bitkisel yağların ekotoksik özelliklerinden dolayı çevreyle uyumlu olarak yönetilmesi gereken atıklar arasında yer aldığını söyledi. Atık yağlardan biyodizel yapmanın, çevresel bir sorunu uygun teknoloji ile avantaja dönüştürmeyle eşdeğer olduğunu belirten Afacan, ''Çevresel kirlenmeye sebep olabilecek bir malzeme, biyodizelle temiz enerjiye dönüştürülebilmektedir. Biyodizelin, küresel ısınmanın azaltılması, zararlı emisyonların düşürülmesi, enerji bağımsızlığı ve tarımsal kalkınmaya katkısı ispat edilmiştir'' diye konuştu.

Toplantıya Konya Selçuk Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hidayet OĞUZ "Yağ Tutuculardan Elde Edilen Yağlardan Biyodizel Üretimi" konulu sunumu ile katıldı.

 
   
Site Haritası Site Kullanım Koşulları by EmoDesign