albiyobir
ETKİNLİKLER

Kocaeli Atık Bitkisel Yağlar ve Geri Dönüşümü Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı [07.07.2007]


Albiyobir Genel Başkanı Tamer AFACAN: Atık bitkisel yağların toplanmasını bir ulusal sorumluluk projesi olarak ele alıyoruz.

Temmuz ayında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde “atık bitkisel yağların toplanması, kontrolü ve geri dönüşümü” konulu bir toplantı yapıldı.

Açılışı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Necmi KAHRAMAN yaptı. Necmi Kahraman Mevzuat, mevzuatın atık üreticilerine ve belediyelere yüklediği sorumlulukları ve Kocaeli’nin potansiyellerini anlattı.

Çevre ve Tarım İl Müdürlükleri ve ilçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının ve bölgedeki biyodizel üreticilerinin katıldığı toplantı katılımcıların beklentilerini karşılayacak nitelikteydi. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Keskinler’in “Yağların Gıdada Fiziksel ve Kimyasal Değişimleri, Gıdadan Çekilme Süreçleri ve Kontrol Yöntemleri” konusu büyük ilgi gördü.


Necmi KARAMAN
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı

ALBİYOBİR Genel Başkanı Tamer AFACAN, Atık Bitkisel Yağlarla İlgili Mevcut Durum ve Pilot Uygulamalar konusunu sundu. Selçuk Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hidayet OĞUZ “Yağ Tutucuların Biyodizel Üretiminde Kullanım İmkanları” nı anlattı.

Kocaeli Üniversitesinden Doç. Dr. Mustafa ÇANAKÇI “Biyodizel Potansiyeli Açısından Atık Yağlar” yine Kocaeli Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Nezahat BOZ “Kocaeli’de Atık Bitkisel Yağ Potansiyelleri ve Pilot Uygulama Modelleri”ni sundular. Toplantıya yerel basının ilgisi büyüktü.

Kocaeli Üniversitesinin İzmit’te yaptığı araştırma ve anketlerde Kocaeli ve çevresinde oldukça fazla lokanta, fastfood, restoran, hazır yemek hazırlayan otel/motel oduğu ve en çok atık yağ oluşumunun İzmit merkezde yıllık: ~600 ton olduğu görülmüştür. Onu sırasıyla Gebze ve Derince takip etmektedir. En düşük olarak ise Gölcük, Karamürsel ve Körfez olduğu saptanmıştır.

Merkezde satın alınan yağ miktarının yaklaşık olarak üçte biri oranında atık yağ çıktığı görülmüştür. Fastfood restoranlarından çıkan atık yağın lokantalara göre daha fazla olduğu görülmektedir. Fastfood restoranlardan satın alınan yağlardan yaklaşık yarı yarıya atık yağın çıktığı, lokantalarda ise bu oranın çok daha az olduğu görülmektedir.
Kullanılan yağlarda ise Ayçiçek yağı birinci sırada, daha sonra firita yağı, sırasıyla pamuk, zeytinyağı ve mısırözü kullanıldığı tespit edilmiştir. Pek çok ile model olabilecek sempozyum soru ve cevaplarla son buldu.

Konuşmacılar

Prof. Dr. Bülent KESKİNLER
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Do. Dr. Mustafa ÇANAKÇI
Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Yard. Doç. Dr. Nezahat BOZ
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Doç. Dr. Hidayet OĞUZ
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

   
Site Haritası Site Kullanım Koşulları by EmoDesign