albiyobir
ETKİNLİKLER

Enerji Güvenliği, Enerji Tarımı, Küresel Isınma Açısından Biyoyakıtlar Uluslararası Sempozyumu Düzenlendi [6.04.2007]


Sanayi ve Ticaret Bakanı
Ali COŞKUN:
"Pamuk ülkesi pamuk ithal ederse, yağ ülkesi yağ ithal ederse burada bir yanlışlık vardır. Kaldı ki kanola, aspir gibi biyoyakıta daha yatkın olan ürünlerin hızla üretilmesi fevkalade önem taşımaktadır. Bunun için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Enerji Bakanlığı destek verirken, Maliye Bakanlığı’nın önümüzden çekilmesi lazım."
TBMM Sanayi, Enerji, Tarım ve Çevre Komisyonları ve TOBB ile birlikte Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği 6 Nisan’da “Enerji Güvenliği, Enerji Tarımı, Küresel Isınma Açısından BİYOYAKITLAR” konulu bir sempozyum düzenledi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirilen sempozyumda “Biyodizel - Biyogaz- Biyoetanol” hakkında geniş bilgiler verilirken, dünyada ve Türkiye’de biyoyakıtların gelişme süreci değerlendirildi.

Sempozyumun açılış konuşmasını TOBB Başkan Yardımcısı ve Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz yaptı. Yavuz, biyoyakıtlarda gelişme yaşayan ülkelerin hedeflerinden bahsederken “Dünyada bu gelişmeler yaşanırken milyonlarca dolar harcanarak yapılan yatırımlar sonucu kurulan 1,5 milyon ton kapasiteli biyodizel üretim tesisleri, yapılan yanlışlarla atıl hale geçmiştir. Bugün doğrudan istihdam imkanı sağlayan biyodizel tesislerinin atıl hale düşmesi sonucu devletimiz elde edeceği büyük bir gelirden de olmuştur.” dedi. Çiftçilerin de alternatif hammadde ürünlerine adaptasyonu için gerekli ürün planlamasının gerektiğini savunan Yavuz, üç yıllık bir geçiş süreci içinde üretimin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Soner Aksoy bir konuşma yaptı. Türkiye’deki enerji politikalarının nasıl oluşturulması gerektiğine dair önemli açıklamalar yapan Aksoy, “Türkiye’de tarım ürünlerimizi kırsal kesimi kalkındırmak, alternatif tarım ürünlerinin bizim için çok önemli olan döviz kaybının sözkonusu olduğu bir sahada kullanabilme gibi yepyeni bir imkan ortaya çıktı. Şimdi bu saha çok büyüyünce, pazarı ve imkanı gelişince önemini ortaya koymuştur. Bunlar batıda yıllar önce gelişmiş. Brezilya’dan Amerika’dan tutunuz da AB ülkelerine varıncaya kadar her yerde gelişmiş. Ama biz bu noktada uyumuşuz. 6326 sayılı eski yasanın hükümleri içerisinde tıkanıp kalmışız. Biyoyakıtlarla ilgili politikamızı tam olarak ortaya koyabilmemiz için bence bizim çevre komisyonumuzla, tarım komisyonumuzla, sanayi, ticaret komisyonumuzla beraber ve bu konuyla ilgili olan bakanlıklarla beraber ve sektörü de dikkate alacak şekilde bütün sorunların üzerine varan bir çalışma yapmamız lazım.” dedi.

“Türkiye’de Biyoyakıtlar” isimli açılış sunumunu yapan ALBİYOBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Afacan, ülkesini seven herkesin biyoyakıtların Türkiye’de gelişimine katkı sağlamakla büyük bir hizmet vereceğini söylerken, “Biyoyakıt kullanımı tarımsal kalkınma, dışa bağımlılığın azalması, istihdam, sürdürülebilir kalkınma konularında gelişmeler sağlamakla kalmıyor; fosil kaynaklı yakıtların kullanımının da azalmasıyla temiz ve sağlıklı bir çevre anlayışını getirerek yaşanabilir bir dünyanın da kapılarını açıyor.” dedi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, hükümetin işbaşına geldikten sonra yaptığı icraatleri, 2001 krizini nasıl aştıklarını anlattı. Biyoyakıtların da ekonomik krizlerin aşılması sürecinde ihmal edildiğini söyleyerek, daha fazla zaman kaybedilmemesi gerektiğini anlattı ve “1934’te gündeme gelen biyoyakıtlar konusunda uygulama aşamasında bir gelişme yaşanmamış, her şey lafta kalmıştır. Maalesef uygulamalar hala arzu ettiğimiz seviyelerde değil. Bu konuyu çok yönlü olarak ele almamız gerektiğine inanıyoruz.” dedi.Sürecin gelişmesine katkıda bulunmak yerine hükümet olarak süreci yavaşlattıklarını ifade eden Coşkun, Maliye Bakanlığı’nın bu konuda aşılması gereken bir engel olduğunu ifade ederek, ÖTV’nin derhal kaldırılmasını istedi.

Sempozyum'la ilgili daha detaylı bilgiyi Biyoyakıt Dünyası Dergisi 9. Sayısı 34-53 sayfalarında bulabilirsiniz.

 Sunum ve Konuşmalar
  • Kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz

Açılış Sunum ve Konuşmaları:

1. Oturum:
Biyoyakıtlar ve Enerji Güvenliği
Oturum Başkanı:
Dr. Soner AKSOY
TBMM San. Enerji Kom. Başkanı

2. Oturum
Biyoyakıtlar ve Enerji Tarımı
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Vahit KİRİŞÇİ
TBMM Tarım Komisyonu Başkanı

3. Oturum
Biyoyakıtlar ve Küresel Isınma
Oturum Başkanı:
Ahmet Münir ERKAL
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı

   
Site Haritası Site Kullanım Koşulları by EmoDesign