albiyobir
ETKİNLİKLER

Albiyobir Bursa Nilüfer Belediyesi'nde "Atık Bitkisel Yağların Toplanması ve Geri Dönüşümü Ulusal Sorumluluk Projesi" Adlı Panel Düzenledi [04.11.2007]

ALBİYOBİR 4 Ekim 2007’de Bursa- Nilüfer Belediyesinde “Atık Bitkisel Yağların Toplaması ve Geri Kazanımı Ulusal Sorumluluk Projesi” kapsamında Albiyobir ve Bursa- Nilüfer Belediyesi 4 Ekim 2007’de Konak Kültür Evi’nde panel düzenledi.

Panelde bitkisel atık yağların insan sağlığı ve çevreye etkileri, mevzuat ve pilot uygulamalar, belediyelere düşen görevler ve Nilüfer Belediyesi’nde bitkisel atık yağların toplanması ile ilgili yapılan olan pilot çalışmalar anlatıldı.

Açılışı Nilüfer Belediyesi Çevre Bürosu Sorumlusu Vahap TINMAZ yaptı. Vahap TINMAZ’ın Nilüfer Belediyesinin çevre yaklaşım ve çalışmalarını anlattığı açılış konuşmasından sonra “Nilüfer İlçesinde Bitkisel Atık Yağların Toplanması Projesi”ni Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölge Koordinatörlüğü Çevre Bürosu’ndan Kimya Mühendisi Gülizar OTANER sundu.

Nilüfer’de Bitkisel Atık Yağ Toplanması Projesi’nin İşyerlerinin lisanslı firmalarla sözleşme yapmalarını sağlamak ve gerekli denetimleri yapmak, hanelerden bitkisel atık yağların toplanması için pilot uygulama başlatmak ve kullanılan kızartmalık yağların polar madde miktarının belirlenmesi için gerekli denetimleri yapmak olduğunu ifade ederek Nilüfer ilçesinde 12 site, 1 muhtarlık binası ve Alaaddinbey, Özlüce, Cumhuriyet, İhsaniye, Kültür, Fethiye HSEAM bitkisel atık yağların toplanmasına yönelik pilot uygulamaya başlanıldığını belirtti.

Daha sonra kürsüye çıkan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa BOZBEY “Belediyecilik sadece kentin fiziki ihtiyaçlarını karşılamak değil kentin sağlıklı geleceğini sağlamaktır” dedi. Mustafa BOZBEY atık bitkisel yağların toplanarak insan sağlığı ve çevrenin korunmasını, toplanan yağlardan biyodizel üretilmesini son derece önemsediklerini belirterek, Nilüfer Belediyesi pek çok konuda olduğu gibi çevresel bir problemi çevresel bir avantaja çeviren böylesine güzel projede öncü olmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Başkanın konuşmasından sonra Nilüfer Belediyesi ve Albiyobir Pilot Uygulama sözleşmesini imzaladılar. İmza Töreninden sonra sunumlara devam edildi.

”Yağların Gıdada Fiziksel Ve Kimyasal Değişimleri, Gıdadan Çekilme Süreçleri Ve Kontrol Yöntemleri” konusunda Uludağ Üniversitesi’nden Doç.Dr.Cevdet DEMİR teknik bir sunum yaptı. Cevdet DEMİR “Kızartma nedeni ile yağlarda, uçucu maddelerden uçucu olmayan monomerik ve polimerik maddelere kadar değişen geniş bir aralıkta ürünler oluşur. Isıtmaya ve kızartmaya devam edildiğinde bu maddeler bozunmaya devam eder. Parçalanma ürünleri kötü koku ve muhtemel zehirli etki oluşturacak seviyeye ulaşır ve yağı kızartma için uygun olmayan hale getirir. Oluşan bu maddelerin miktarı ve kimyasal yapıları yağ ve gıda tipleri, kızartma koşulları ve oksijen bulunması gibi pek çok faktöre bağlıdır. İlave olarak söz konusu kimyasal reaksiyonlar birbirleriyle ilgili olarak bir kompleks ürün karışımı üretebilir. Tüm bu bozunma ürünleri polar karakterli maddeler olduğundan, kızartma yağlarının toplam polar madde içerikleri (TPM), meydana gelen bozunma reaksiyonların miktarı hakkında sağlıklı değerlendirmeler vermektedir. Pek çok ülkede kızartma yağlarının kullanımdan çekilmesi için TPM içerikleri için sınırlayıcı değerler kabul edilmiştir. Bu değer birçok Avrupa ülkesi için % 24-25‘dir. Bazı ülkeler ise bu değere ek olarak % oligomerik madde içerikleri için % 10-16 gibi yasal sınırlamalar getirmişlerdir.” diyerek, 28 Ağustos 2007’ de Tarım Ve Köyişleri Bakanlığının yayınladığı “Kızarmalık Yağların Gıdadan Çekilme Sürecine İlişkin Yönetmeliğin önemini vurguladı.

Albiyobir adına konuşan Tamer AFACAN mevzuatı ve neden atık bitkisel yağların toplanması konusunda Ulusal Sorumluluk Projesi başlattıklarını belirttikten sonra “Atık yönetim planımız; Bitkisel yağların zamanında gıda zincirinden çekilmesi, Ulusal Atık Taşıma formuyla ücretsiz toplanan atık bitkisel yağların lisanslı araçlarla geçici depolama alanlarına veya en yakın yerdeki geri kazanım tesislerine taşınması, Atık Bitkisel yağların oksidasyona tabi olmaksızın hemen biyodizele çevrilmesi, bütün bu faaliyetlerin internet üzerinden Çevre ve Orman Bakanlığı’nca ve Belediyelerce ilgililerince günlük olarak izlenilmesini ve veri tabanı oluşumunu kapsar. Amacımız lisanslı faaliyetleri desteklemek, bu konuda insan sağlığını tehdit eden yasadışı uygulamaların ortadan kalkmasına yardımcı olmaktır. Atık yağların biyodizelde kullanılıyor olması yağların ekonomik değeri itibariyle sağlıksız, yasadışı kullanım alanlarını engellemesi, küresel ısınmaya karşı mücadele aracı olabilmesi gibi çevresel ve ekonomik avantajlara sahiptir. Yılda 250 bin ton atık yağın biyodizele dönüştürülmesi halinde 750 bin ton/yıl karbondioksit salınımı engellenecek, uluslararası karbon piyasasından pay alınacak, yeni istihdam alanları yaratılacak ve 500 milyon Euro değerinde temiz enerji elde edilecektir. Atık yağlardan biyodizel üretimi daha az karbondioksit, daha az asit yağmurları, daha az su kirliliği, daha az atık, daha az atık bertarafı ve enerjide daha az dışa bağımlılık demektir.” dedi.

2007 Çevre Projesi birincisi, atık bitkisel yağların zamanında gıda zincirinden çekilerek insan sağlığı ve çevrenin korunması ve enerji üretimi konusunda başlatılan Ulusal Sorumluluk Projesinde öncü okul Büyük Kolejin Fen Zümresi Başkanı Elvan ORKUT, “Aya Gitme Projesi”ni anlattı.Proje kapsamında okul olarak atık bitkisel yağları topladıklarını, bunları Albiyobir’e teslim ettiklerini, lisanslı üreticide biyodizele çevirdiklerini ve bir araçta kullanıldığını gördüklerini,ayrıca laboratuarda atık bitkisel yağdan biyodizel yaptıklarını ifade eden Elvan ORKUT “En çok yağ toplayan,en çok bilgilendirme mesajı atan, projeye katılacak okul bulan,özgün proje oluşturan öğrencilerin AYA götürüleceğini bildirdi.AYA’nın Atık Yağ Avcıları Dinlenme ve Eğitim Kampı olduğunu hatırlatan Büyük Kolejin öğretmenine salondaki öğretmenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Son olarak Uludağ Üniversitesi’nden Dr. Yahya ULUSOY “Dünyada Atık Bitkisel Yağ Toplama Organizasyonları, Bursa Atık Bitkisel Yağ Potansiyeli” konulu bir sunum yaptı. Dünya’da kullanılmış atık bitkisel yağların geri dönüşüm ve kullanım sistemlerini belirten Dr. Yahya ULUSOY Bursa’nın Atık Yağ Potansiyelini ve yapılması gerekenleri belirterek önemli bir çalışmanın temellerini attı.

Bursa İlçeleri

Yemek Sanayi

Fast-Food Kafeterya Pide salonu

Lokanta

Restoran

Otel

Bar

Osmangazi

24

20

1430

13

36

4

Nilüfer

11

34

80

4

-

2

Yıldırım

15

-

150

-

-

-

Diğer İlçeler

19

30

92

13

30

1

Toplam

69

84

1752

30

66

7

Dr. Yahya ULUSOY

Yoğun katılımın sağlandığı toplantı soru cevaplarla son buldu.

 

Mustafa BOZBEY
Nilüfer Belediye Başkanı


Doç. Dr. Cevdet DEMİR
Uludağ Üniversitesi


Tamer AFACAN
Albiyobir Genel Başkanı


Elvan ORKUT
Ankara Büyük Kolej


Dr. Yahya ULUSOY
Uludağ Üniversitesi


Gülizar OTANER
Nilüfer Belediyesi Çevre Bürosu

   
Site Haritası Site Kullanım Koşulları by EmoDesign