albiyobir
DÜNYADA BİYODİZEL

Rudolf Diesel (1858-1913), 1893’te bitkisel yağlara göre tasarladığı motorunun denemesini gerçekleştirmiş ve 1900 yılında Paris Dünya Fuarı’nda yakıt olarak yer fıstığı yağını kullanan motorunu sergilemiştir.

R. Diesel 1911’de “Bitkisel yağların motor yakıtı olarak kullanımının tarımın gelişiminin ciddi bir katkısı olacağını” ifade etmiş ve 1912’de “Bitkisel yağların motorlarda kullanımı günümüzde önemsiz görünebilir, ancak bitkisel yağlar zamanla petrol ve kömür katranı kadar önem kazanacak” demiştir. Bitkisel yağların doğrudan yakıt olarak kullanımındaki zorluklara, petrol ürünlerinin kullanımının yaygınlaşması eklenenince konu gündemden düşmüştür.

Ancak, Biyolojik yağların yakıt olarak kullanılabilmesi için bünyesindeki gliserinin uzaklaştırılması alanındaki akademik çalışmalar yinede devam etmiş ve bugün “BİYODİZEL” olarak adlandırılan yakıt için ilk patent Belçika’daki Brüksel Üniversitesinden G.Chavanne tarafından 31 Ağustos 1937 tarihinde alınmıştır.

1994 yıllarında yaşanan petrol krizleri alternatif enerji arayışlarını hızlandırmış ve “BİYODİZEL” tekrar gündeme taşınmıştır. Özellikle 2000 yılında Dünyada ham petrol ve ham kanola fiyatlarının kesişmesi dünyada biyodizeli ön plana çıkarmış ve yatırımlar büyük bir hızla başlamıştır.

Dünyada Biyodizelin Süratle Yükselmesinin Sebepleri

  • Fosil yakıtların tükeniyor olması ve bu nedenle petrol fiyatlarının giderek yükselmesi
  • Fosil yakıtların kullanımından doğan büyük çevre zararları ve bunların telafisi için yapılan büyük harcamalar
  • Ülkelerin enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve enerjide dışa bağımlılıktan kurtulabilme strateji ve çabaları
  • Savaş ve zorunlu hallerde stratejik yakıt olma özelliği
  • Tarım ürünlerinin sanayiye entegrasyonunu sağlayarak ülkelerin tarımsal kalkınmasını çarpan etkisiyle hızlandırması
  • Motorlar üzerinde sağladığı avantajlar; setan sayısının petrol dizeline göre yüksek oluşu, yağlayıcılık özelliği nedeniyle motorlara yanma ve kullanım açısından sağladığı faydalar
  • İnsan sağlığı ve çevreye zararlı bitkisel atık yağları geri kazanarak katma değer yaratması
  • Taşıma ve depolanması itibarıyla dünya standartlarında “Tehlikeli Madde” kapsamında yer almaması, güvenli yakıt kabul edilmesi olarak ifade edilmektedir.

AB Ülkelerinde Biyodizel • ABD ve Diğer Ülkelerde Biyodizel

 
   
Site Haritası Site Kullanım Koşulları by EmoDesign