albiyobir
BİYOGAZ

Biyogaz Nedir?

Biyogaz, organik bazl?atık/artıkların oksijensiz ortamda (anaeorobik) fermantasyonu sonucu ortaya çıkan renksiz, kokusuz, havadan hafif, parlak mavi bir alevle yanan ve birleşiminde organik maddelerin içeriğine bağl?olarak yaklaşık; %60-70 metan, %30-40 karbondioksit, %0-2 hidrojen sülfür ile çok az miktarda azot ve hidrojen bulunan bir gaz karışımdır.

Günümüzde fosil kaynakl?enerji üretimi ve kullanımının maliyeti gün geçtikçe artmaktadır. Bu enerji kaynaklarıyla rekabet edebilecek yenilenebilir enerji kaynaklar?artık ülkemizde de ön plana çıkmaktadır. Bu kaynaklardan biriside biyogazdır. Tarımsal üretimin ve biyodizelin desteklenmesinde bu aşamada biyogaz, hem organik gübre ve hem de metan gaz?üretiminde devreye girmelidir. Geçmi?dönemlerde Ülkemizde üretimi yapılmaya çalışılan biyogaz, yanlış reaktör seçimi ve yeterince ilgi görmemesi yüzünden, köt?tanınmış ve bunun sonucunda hak ettiği yere gelememiştir.

Konvansiyonel enerji rezervlerinin tükenmeye başladığ?günümüzde enerji en pahal?üretim girdilerinden biri olmuştur. Bu nedenle gelişmi?ve gelişmekte olan tüm ülkeler yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmişlerdir. Söz konusu kaynaklar?enerji darboğazın?aşmada konvansiyonel enerji kaynaklarına alternatif olarak görmektedirler. Bunun yan?sıra artan nüfusa paralel olarak, büyüyen hayvancılık sektöründe ortaya çıkan yüksek miktarlardaki hayvansal ve evsel atıklar, çevre için tehlike oluşturmaktadır.

Biyogazın Avantajlar?lt;/p>

Bu atıkların planl?bir şekilde kontrol altına alınmaya çalışılmamas? bilinçsizce tarım alanlarına veya çevreye atılmas?hem toprağın biyolojik yapısın?tahrip etmekte hem de yaz aylarındaki aşır?sıcaklarda, istenmeyen koku ve sinek oluşumu sonucunda insan ve çevre sağlığın?tehdit etmektedir. Özellikle kırsal yerleşim bölgelerinde bol miktarda açığa çıkan bu artık organik maddelerin değerlendirilmesi açısından biyogaz ve organik gübre üretimi önem taşımaktadır.

Türkiye’nin enerji istatistikleri incelendiğinde hayvansal ve bitkisel artıklar kalemi toplam enerji üretimimizin %9’u toplam enerji tüketimimizin ise %4’ü olarak yer almaktadır. Bu ticari değeri olan ve enerji eşdeğeri olarak, ayn?miktarda taşkömür?tüketimine eşittir. Bu atıklar içerisinde hayvan gübresinin pay?büyüktür. Ülkemiz kırsal kesiminde hayvan gübresi ısıtma ve pişirme amacıyla yakılmaktadır. Hayvan gübresinin tarımsal üretimde kullanılmas? yakılarak enerjiye dönüştürülmesinden daha ekonomiktir. Hayvan gübresi, yapay gübrelere göre daha üstün özelliklere sahiptir. Toprağa bitki besin maddelerini sağlamasının yanında toprağın yapısın?da iyileştirir.

Hayvan gübresinin yakılmasının önlenerek tarım topraklarına kazandırılmas? kırsal kesime bu enerjinin yerine ikame edeceği bir enerjinin verilmesi ile mümkündür. Bu ikame enerji, yine hayvan gübresinden elde edilebilecek olan biyogazdır.

 
nike air max sneakersLacoste Outletnike dunk highchristian louboutin salenike dunknike dunk midchristian louboutin shoeskobe bryant shoesair force one midchristian louboutin discountkobe v
   
Site Haritas?lt;/a> Site Kullanım Koşullar?lt;/a> by EmoDesign