albiyobir

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın

 

A L B İ Y O B İ R

Tarımsal potansiyelleri ve kalkınma hızı büyük bir Türkiye biyoyakıtlarda ulusal hedeflerini belirlemeli ve Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023’de %23 biyoyakıt kullanımını ulusal hedef olarak ortaya koymalıdır. Bu sayede 80 yılda yerli petrolün payı ancak %10 olabilmişken, 15 yılda yerli kaynaklardan elde edilen biyoyakıtların payı % 23 olabilecektir. Hem de çevre korunarak tarım desteklenecek, istihdam ve kalkınma sağlanacaktır. Bu hedef bizi aynı zamanda, ülkelerin karbondioksitle verdiği mücadelede dünya ile bütünleştirecektir.

Türkiye enerji geleceğinde stratejik ve yenilenebilir enerji türlerinden birisi olan Biyoyakıtlar ve Biyodizel; planlı bir yapılanma sayesinde gerek dışa bağımlılığın azaltılması ve arz güvenliğinin sağlanması gerekse de tarımsal hammadde temelline bağlı olmasından dolayı tarımda çarpan etkisi yapıp enerji geleceğimizde önemli bir yer tutabilecektir.

Enerji arzının güvenliği ve sürekliliği, günümüz dünyasında ülkelerin birincil önceliği durumuna gelmiştir. Zira iktisadi yapıların ve tüm faaliyetlerin sürekliliği, enerji arzının güvenliği ve sürekliliğine bağlıdır. Enerji arzının güvenliği ve sürekliliği ve küresel ısınma ile tanıştığımız çevresel sebepler göz önüne alındığında ülkeler varlıklarını ve bağımsızlıklarını koruyabilmek için yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmişlerdir. Biyoyakıtlar ve Biyodizel de bu yeni ve yenilenebilir enerji türlerinden birisidir.

Türkiye enerji geleceğinde stratejik ve yenilenebilir enerji türlerinden birisi olan Biyoyakıtlar ve Biyodizel; planlı bir yapılanma sayesinde gerek dışa bağımlılığın azaltılması ve arz güvenliğinin sağlanması gerekse de tarımsal hammadde temelline bağlı olmasından dolayı tarımda çarpan etkisi yapıp enerji geleceğimizde önemli bir yer tutabilecektir.

Özellikle küresel ısınmayla yaşadığımız çevresel zorunluluklarında dayatmasıyla tüm dünyada Enerji Tarımı önem kazanmış ve bu konuda ülkeler ciddi planlı çalışmalar yaparak Enerji Tarımı kapasitelerini yükseltmenin yollarını aramaya başlamışlardır.Petrolde dışa bağımlı,toprak büyüklüğü ve tarımsal potansiyelleri yüksek ülkeler tüketerek tükenme yerine üreterek büyümeyi tercih etmişler ve hızla biyoyakıtlara yönelmişlerdir.

devamı>>

 
   
Site Haritası Site Kullanım Koşulları by EmoDesign
Duyuru detaylı bilgi